Procedure

Project de Maaslijn werkt aan het verbeteren van de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond. De aanpassingen die het project voorstelt, kunnen echter niet zomaar worden uitgevoerd. De provincies Limburg en Noord-Brabant moeten daarvoor eerst een provinciaal inpassingsplan (afgekort PIP) opstellen en een milieueffectrapportage-procedure (afgekort m.e.r.) doorlopen. 

Iedereen kan dan de PIP's en de milieueffectrapportage inzien en zijn of haar zienswijze naar voren brengen en zo bezwaar aantekenen. De provincies dienen daarna op alle zienswijzen te reageren. 

Als dat is afgerond, kunnen de plannen definitief worden vastgesteld en kan worden gestart met het aanbesteden van de werkzaamheden. Daarna gaat de schop in de grond. 

Een actuele planning van project de Maaslijn volgt nog, hou daarvoor deze website in de gaten.