Procedure

Het project de Maaslijn werkt aan het verbeteren van de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond. De aanpassingen die het project voorstelt, kunnen echter niet zomaar worden uitgevoerd. De provincies Limburg en Noord-Brabant moeten daarvoor eerst een provinciaal inpassingsplan (afgekort PIP) opstellen en een milieueffectrapportage-procedure (afgekort m.e.r.) doorlopen. Het eindresultaat daarvan wordt in juni 2017 verwacht. Iedereen kan dan de PIP's en de milieueffectrapportage inzien en zijn of haar zienswijze naar voren brengen en zo bezwaar aantekenen. De provincies dienen daarna op alle zienswijzen te reageren. Als dat is afgerond, kunnen de plannen definitief worden vastgesteld en kan worden gestart met het aanbesteden van de werkzaamheden. Daarna - naar verwachting medio 2018 - gaat de schop in de grond.