Elektrificatie en plaatsing onderstations
Een belangrijk onderdeel van project de Maaslijn is de elektrificatie van de spoorlijn. Daarmee wordt de spoorlijn niet alleen duurzamer, maar ook milieuvriendelijker.

Om de Maaslijn te elektrificeren wordt de spoorlijn over de gehele lengte voorzien van bovenleidingen. 

Dat betekent dat op een onderlinge afstand van 60 tot 70 meter masten worden geplaatst waaraan de bovenleiding opgehangen wordt. Waar enkelspoor is, worden enkele masten geplaatst (een paal aan één zijde van het spoor). Op de delen met dubbelspoor en op de stations worden aan beide zijden van het spoor masten geplaatst. Op sommige plekken komen portalen. 

De masten en de bovenleidingen maken de spoorlijn tussen Roermond en Nijmegen meer zichtbaar in de omgeving. Je kunt het vergelijken met de plaatsing van lantaarnpalen langs een provinciale weg. Met als verschil dat het langs de Maaslijn ‘s nachts donker blijft. 

Foto van een aantal bovenleidingen.

Negen onderstations

Om de bovenleidingen te voorzien van elektriciteit, worden op negen plekken technische ruimtes op onderling gelijkmatige afstanden geplaatst. In deze technische ruimtes, ook wel onderstations genoemd, wordt 10.000 volt wisselspanning afkomstig van het energiebedrijf omgevormd naar 1500 volt gelijkspanning voor de treinen. Door de gelijkspanning is er in de nabijheid van de onderstations geen sprake van elektromagnetische straling. De onderstations worden zo onopvallend mogelijk geplaatst. Bijvoorbeeld in de berm of groenstrook direct naast het spoor of in de nabijheid van andere spoorse gebouwtjes. In een enkel geval komt een onderstation in het vrije veld te staan. De onderstations hebben een oppervlakte van ongeveer 100 m2 en zijn ongeveer 4 meter hoog. De onderstations worden in overleg met de gemeenten vormgegeven en in het landschap ingepast,  afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.

Overigens zijn er drie locaties waar geen nieuw onderstation nodig is. In Nijmegen, Venlo en Roermond kan de Maaslijn worden aangesloten op bestaande onderstations. De capaciteit van deze onderstations moet daarvoor wel worden uitgebreid. Legenda

Onderstations langs de Maaslijn Onderstations

 

Dit is een voorbeeld van hoe een onderstation eruit kan zien. Dit station is bekleed met schanskorven.