Elektrificatie en plaatsing onderstations

Een belangrijk onderdeel van het project de Maaslijn is de elektrificatie van de spoorlijn. Daarmee wordt de spoorlijn duurzamer en milieuvriendelijker.

Om de Maaslijn te elektrificeren wordt de spoorlijn over de gehele lengte voorzien van een bovenleiding. Op een onderlinge afstand van 60 tot 70 meter worden masten geplaatst waaraan de bovenleiding gehangen wordt. Waar enkelspoor is, worden enkele masten geplaatst (een paal aan één zijde van het spoor). Op de delen met dubbelspoor wordt aan elke kant van het spoor een mast geplaatst en op sommige plekken een portaal. 

De masten en de bovenleidingen maken de spoorlijn tussen Roermond en Nijmegen meer zichtbaar in de omgeving. Je kunt het vergelijken met de plaatsing van lantaarnpalen langs een provinciale weg. Met dit verschil dat het langs de Maaslijn ‘s nachts donker blijft. 

Foto van een aantal bovenleidingen.

Negen onderstations

Om de bovenleidingen te voorzien van elektriciteit, worden op negen plekken technische ruimtes op onderling gelijkmatige afstanden geplaatst. In deze technische ruimtes, ook wel onderstations genoemd, wordt 10.000 volt wisselspanning omgevormd naar 1500 volt gelijkspanning. De gelijkspanning zorgt ervoor dat er in de nabijheid geen sprake is van elektromagnetische straling. De onderstations worden zo onopvallend mogelijk geplaatst. Bijvoorbeeld in de berm of groenstrook direct naast het spoor of in de nabijheid van andere spoorse gebouwtjes. In een enkel geval komt een onderstation in het vrije veld te staan. De onderstations hebben een oppervlakte van ongeveer 100 m2 en zijn ongeveer 4 meter hoog. De onderstations worden in overleg met de gemeenten vormgegeven en aangepast aan de plaatselijke omstandigheden.

Overigens zijn er drie locaties waar geen nieuw onderstation nodig is. In Nijmegen, Venlo en Roermond kan de Maaslijn worden aangesloten op bestaande onderstations. De capaciteit van deze onderstations moet daarvoor wel worden uitgebreid. Legenda

Onderstations langs de Maaslijn Onderstations

 

Dit is een voorbeeld van hoe een onderstation eruit kan zien. Dit station is bekleed met schanskorven.