Aanpassen spoorbogen en overwegen
Aan de Maaslijn liggen in totaal 63 overwegen. Het project de Maaslijn heeft gevolgen voor de veiligheid op een aantal van deze overwegen. Het veiligheidsrisico neemt toe daar waar een extra spoor wordt aangelegd, waar meer treinen komen te rijden of waar treinen gaan rijden met hogere snelheden. 

De meeste overwegen voldoen op dit moment al aan de veiligheidseisen en hiervoor is een aanpassing niet noodzakelijk, niet zinvol en in een enkel geval ook niet mogelijk. Op meer dan 20 overwegen zijn nog verbeteringen mogelijk en worden kleinere of grote maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren en /of om de overwegen aan te passen aan het dubbelspoor. De aanpassingen worden in nauw overleg met de desbetreffende gemeenten vastgesteld. 

Om de treinen met een hogere snelheid te kunnen laten rijden, moeten op een drietal plekken de bogen ruimer worden gemaakt. Dat betekent dat het spoor een klein stukje wordt opgeschoven. Naar verwachting past dat binnen het huidige baanvak.