Aanpassen spoorbogen en overwegen
Aan de Maaslijn liggen in totaal 63 overwegen. Het project de Maaslijn heeft gevolgen voor de veiligheid op een aantal van deze overwegen. Het veiligheidsrisico neemt toe daar waar een extra spoor wordt aangelegd, waar meer treinen komen te rijden of waar treinen gaan rijden met hogere snelheden. Op de meeste overwegen is een aanpassing niet noodzakelijk of niet zinvol en in een enkel geval niet mogelijk. Op 22 overwegen daarentegen worden maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen. Vier overwegen komen mogelijk te vervallen. De aanpassingen worden in nauw overleg met de desbetreffende gemeenten vastgesteld. 

Om de treinen met een hogere snelheid te kunnen laten rijden, moeten op een drietal plekken de bogen ruimer worden gemaakt. Dat betekent dat het spoor een klein stukje wordt opgeschoven. Naar verwachting past dat binnen het huidige baanvak. Er hoeven dus geen gronden te worden verworven of te worden heringericht.


Legenda

Bogen in de Maaslijn Bogen
Dubbelspoor op de Maaslijn Dubbelspoor
Onderstations langs de Maaslijn Onderstations
Onderstations aan de Maaslijn Overwegen
Nieuw dubbelspoor
Bestaand dubbelspoor