Werkzaamheden ProRail op de Maaslijn
5 januari 2018

ProRail voert op het spoor regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit. Ook op de Maaslijn. Omwonenden en passanten brengen die regelmatig in verband met het project de Maaslijn. Dat is begrijpelijk want de Provincie Limburg is samen met ProRail druk doende met het treffen van voorbereidingen voor de elektrificatie en verbetering van de Maaslijn. Om verwarring te voorkomen, volgt hieronder een overzicht van de plannen van ProRail die los staan van het project de Maaslijn.

Programma Vervanging Treinbeveiliging
Het Nederlandse spoor wordt op vele plaatsen nog beveiligd door traditionele relaisbeveiligingssystemen. Deze systemen worden de komende jaren vervangen volgens het Programma Vervanging Treinbeveiliging. Voor het vervangen van de beveiligingssystemen dienen graafwerkzaamheden te worden verricht en zijn buitendienststellingen nodig. Op de Maaslijn vinden de graafwerkzaamheden plaats bij Roermond en tussen Nijmegen en Venlo. ProRail is met de graafwerkzaamheden gestart in het najaar van 2017 en gaat daarmee zeker door tot eind 2018.

Bomenkap
Langs de Maaslijn tussen Venlo en Cuijk is ProRail gestart met het kappen van bomen. Naar aanleiding hiervan zijn vragen binnengekomen van inwoners van de gemeente Horst aan de Maas. ProRail heeft de bomenkap in deze gemeente tijdelijk stil gelegd om met de omwonenden en andere betrokken partijen in gesprek te gaan. De bomenkap is nodig omdat de bomen een gevaar betekenen voor het treinverkeer. Bij hevige storm en regen kunnen takken losraken of zelfs hele bomen op het spoor terecht komen. ProRail had op de juiste wijze melding gemaakt van de kap bij de verantwoordelijke instanties.

Vervangen stationsmeubilair
Op diverse stations langs de Maaslijn wordt de komende maanden het stationsmeubilair vernieuwd. Dit is onderdeel van het landelijke programma Stationsoutillage. Met dit programma voorziet ProRail een groot aantal stations in Nederland van nieuw warm meubilair. Momenteel wordt nieuw meubilair geplaatst op station Mook Molenhoek en Swalmen. In het eerste kwartaal van 2018 zijn Tegelen, Nijmegen Heyendaal en Venlo aan de beurt. Boxmeer, Vierlingsbeek, Venray en Blerick zijn eerder al van nieuw meubilair voorzien.

Vragen?
Bij werkzaamheden aan het spoor informeert ProRail zoveel mogelijk de direct omwonenden. Bent u niet geïnformeerd en heeft u vragen over de bovengenoemde werkzaamheden van ProRail? Neem dan contact op via www.prorail.nl/contact. Of bel 0800 776 7245 (gratis). Dat kan op werkdagen tussen 8.00 uur en 18.30 uur en daarbuiten in geval van nood of ernstige overlast.


Afgesproken is dat op het tracé Venlo Nijmegen tegelijkertijd met het Programma Vervanging Treinbeveiliging een extra glasvezelkabel wordt gelegd. Dat laatste is wel onderdeel van het project de Maaslijn. Lees hier meer over de aanleg van deze extra glasvezelkabel.

Lees hier meer over de bomenkap langs de Maaslijn in de gemeente Horst aan de MaasMeer nieuws


28 mei 2019

Op 1 en 2 juni minder treinen tussen Venlo-Blerick

Door werkzaamheden rijden er op 1 en 2 juni 2019 minder treinen tussen Venlo en Blerick. Arriva zet bussen in.

Lees verder
3 april 2019

Doorbraak voor Maaslijn

Goed nieuws: de voorgenomen gedeeltelijke baanverdubbeling en elektrificatie van de Maaslijn gaat van start.

Lees verder
9 oktober 2018

13 en 14 oktober geen treinen tussen Nijmegen en Venray

Op die data werkt ProRail aan het spoor. Daardoor is er geen treinverkeer mogelijk op de Maaslijn.

Lees verder