Station Grubbenvorst: de gevolgen voor project de Maaslijn
24 mei 2017

In het najaar van 2017 besluiten Provinciale Staten of station Grubbenvorst Greenport Venlo (GGV) al dan niet wordt gerealiseerd. Voordat het besluit daarover valt worden twee alternatieven in kaart gebracht: een alternatief met station GGV en een alternatief zonder station GGV. Wat betekent dat voor het project de Maaslijn?

Minder dubbelspoor
Om de betrouwbaarheid van de dienstregeling te verbeteren dient de Maaslijn op bepaalde plaatsen te worden voorzien van dubbelspoor. In het plan met station Grubbenvorst zijn dat de volgende plekken: ten noorden van station Cuijk, ter hoogte van de dorpen Smakt en Holthees, tussen Oirlo en Tienray (gemeente Venray) en tussen Reuver en Swalmen. Als station GGV niet wordt gerealiseerd, behoeven de dubbelsporen bij Vierlingsbeek en Venray niet of maar voor een deel te worden aangelegd. Het dubbelspoor hier is namelijk nodig om een dienstregeling met station Grubbenvorst mogelijk te maken. De komende maanden wordt duidelijk hoeveel dubbelspoor er ‘overblijft’ mocht station GGV komen te vervallen.

Aanpassingen overwegen
Langs de Maaslijn liggen 63 overwegen. De aanleg van dubbelspoor is van invloed op de veiligheid van deze overwegen. Daarom is vorig jaar een overwegveiligheidsanalyse uitgevoerd. Gebleken is dat er bij de aanleg van dubbelspoor op een 22-tal overwegen maatregelen nodig zijn. Als station GGV vervalt en daarmee ook het dubbelspoor bij Vierlingsbeek en Venray, heeft dt gevolgen voor de overwegen. Technisch projectleider Herman van Liebergen van ProRail legt uit: “Als nu blijkt dat er minder of helemaal geen dubbelspoor bij Vierlingsbeek en Venray wordt aangelegd, zullen de maatregelen voor de overwegen daar opnieuw moeten worden onderzocht. De uitkomst kan zijn dat een aantal overwegen bij nader inzien dan niet behoeft te worden aangepast. Daarover gaan wij dan in overleg met de gemeenten langs de Maaslijn”.
 
Planning schuift op
Provinciale Staten staan in het najaar voor een belangrijke keuze: wel of geen station Grubbenvorst Greenport Venlo. Wat de keuze ook wordt: het feit dat het station in Grubbenvorst op losse schroeven is komen te staan, heeft gevolgen voor de planning. De Provinciale Inpassingsplannen en het milieueffectrapport zullen later dan gepland ter inzage worden gelegd. De informatieavonden daarover schuiven daardoor op in de tijd. Ook is de verwachting dat de werkzaamheden niet eind 2020 gereed zullen zijn. Dat betekent dat Arriva dan nog niet met elektrisch materieel kan rijden. Wat de vertraging exact is en de gevolgen daarvan, zal de komen maanden moeten blijken. 
 
Geen consequenties voor elektrificatie en aanpassen spoorbogen
Het project de Maaslijn is meer dan alleen een station in Grubbenvorst. Of station GGV er wel of niet komt: de elektrificatie, de bouw van onderstations om de bovenleidingen van stroom te voorzien, het wijzigen van spoorbogen, het veranderen van de ligging en het aanpassen van wissels en het opnieuw inregelen van de seininstallaties, al deze maatregelen gaan gewoon door.
 
 Meer nieuws


28 mei 2019

Op 1 en 2 juni minder treinen tussen Venlo-Blerick

Door werkzaamheden rijden er op 1 en 2 juni 2019 minder treinen tussen Venlo en Blerick. Arriva zet bussen in.

Lees verder
3 april 2019

Doorbraak voor Maaslijn

Goed nieuws: de voorgenomen gedeeltelijke baanverdubbeling en elektrificatie van de Maaslijn gaat van start.

Lees verder
9 oktober 2018

13 en 14 oktober geen treinen tussen Nijmegen en Venray

Op die data werkt ProRail aan het spoor. Daardoor is er geen treinverkeer mogelijk op de Maaslijn.

Lees verder