Limburg vraagt 10,7 mln extra van Rijksoverheid voor project de Maaslijn
9 oktober 2017

De fracties in Provinciale Staten van Limburg hebben op 6 oktober jongstleden een brief gestuurd naar de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. In de brief doen de fracties het verzoek om extra gelden ter beschikbaar te stellen voor het project de Maaslijn. Het gaat om een bedrag van € 10,7 miljoen. De brief is verstuurd direct na de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van de Provincie Limburg. Deze vond dezelfde dag plaats. 

Opstelsporen en gewijzigde BTW regels
Eind 2016 werd bekend dat de Rijksoverheid de regels voor BTW heeft veranderd. Het project de Maaslijn heeft daardoor € 6 mln minder te besteden. Dit jaar liet ProRail weten dat er extra opstelsporen nodig zijn voor de Maaslijn. De kosten daarvoor komen ten laste van het project de Maaslijn. Al met al leidt dat tot een financieringstekort van ruim 10 miljoen euro.

Schrappen station in Grubbenvorst en een aantal km spoorverdubbeling
Vanwege het financieringstekort, ziet Gedeputeerde Staten zich genoodzaakt om een aantal kilometers spoorverdubbeling en het station Grubbenvorst Greenport-Venlo te schrappen uit het project. De realisatie van een station in Grubbenvorst is onderdeel van het project de Maaslijn. De Provincie Limburg heeft echter bij de start van het project besloten dat het station als eerste zou komen te vervallen als zou blijken dat er te weinig middelen zijn. 

Provinciale Staten van Limburg neemt op 10 november besluit
Het besluit over de scopewijziging van het project valt op 10 november in Provinciale Staten van de Provincie Limburg. De fracties in Provinciale Staten van Limburg verwachten voor die tijd een antwoord van de kamercommissie.

Lees hier meer over de uitkomst van de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van de provincie Limburg dd 6 oktober 2017.Meer nieuws


12 januari 2018

Geen extra middelen voor station in Grubbenvorst

Het Rijk stelt geen extra middelen ter beschikking voor de aanleg van een station in Grubbenvorst.

Lees verder
5 januari 2018

Werkzaamheden ProRail op de Maaslijn

ProRail voert op het spoor regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit. Deze staan los van het project de Maaslijn.

Lees verder
4 januari 2018

Ophoging viaduct Heumensebaan kans oplossing verkeersfuik

Gemeente Mook en Middelaar ziet in ophoging viaduct Heumensebaan kans voor verbetering verkeerssituatie.

Lees verder