10 november ultiem besluit over station Grubbenvorst
8 oktober 2017

Op 6 oktober 2017 vond in de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van de Provincie Limburg de behandeling plaats van het voorstel om het station Grubbenvorst als onderdeel van het project de Maaslijn te laten vervallen. Het onderwerp is in de drukbezochte commissievergadering uitgebreid behandeld. Uiteindelijk was de conclusie dat het voorstel ongewijzigd op 10 november aanstaande aan Provinciale Staten ter besluitvorming kan worden voorgelegd. In de tussenliggende periode sturen de politieke partijen van Provinciale Staten een brief aan de Tweede Kamer en aan het nieuwe kabinet om extra gelden te vragen voor station Grubbenvorst. 

Ultiem besluit op 10 november as.
Gedeputeerde Staten hebben benadrukt dat uiterlijk op 10 november een ultiem besluit dient te worden genomen over het station in Grubbenvorst. Anders komt de tijdige oplevering van de geëlektrificeerde Maaslijn in gevaar.  

Petitie lokale werkgroep Grubbenvorst
Voorafgaand aan de statencommissie overhandigde de werkgroep 'Station Grubbenvorst Greenport Venlo Nu!' een petitie met 1400 handtekeningen aan gedeputeerde Mackus. In deze petitie onderstreept de werkgroep het belang van het station voor de inwoners van Grubbenvorst en de bedrijven en studenten op de nabijgelegen Greenport Campus. De ondernemers ondersteunden de werkgroep en de petitie met een paginagrote advertentie in de Limburgse kranten.

Meer bussen
In mei wilde het provinciebestuur al een knoop doorhakken over het station Grubbenvorst. Maar een meerderheid van het Limburgs Parlement vond dat veel te snel en wilde eerst meer informatie. Dat leidde tot een aangepast voorstel waarin gedetailleerd is onderzocht wat de meerwaarde is van een station in Grubbenvorst en een uitgebreide financiële onderbouwing. In het aangepaste voorstel blijft de Provincie Limburg bij het voornemen om station Grubbenvorst Greenport Venlo te laten vervallen. Wel komt er meer busvervoer in het gebied. Vanaf 10 december gaat een keer per uur een bus rijden van Venlo via de Greenport Campus naar Horst-Sevenum, Horst en Venray. Bij genoeg belangstelling volgt in 2019 een snelle buslijn van Horst via de campus naar Venlo.

 

 

 Meer nieuws


14 mei 2018

Op 16, 17, 23 en 24 mei 's avonds geen treinen tussen Boxmeer en Venray

Tijdens de werkzaamheden rijden er op delen van de Maaslijn geen treinen, Arriva zet bussen in.

Lees verder
12 januari 2018

Geen extra middelen voor station in Grubbenvorst

Het Rijk stelt geen extra middelen ter beschikking voor de aanleg van een station in Grubbenvorst.

Lees verder
5 januari 2018

Werkzaamheden ProRail op de Maaslijn

ProRail voert op het spoor regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit. Deze staan los van het project de Maaslijn.

Lees verder