Ophoging viaduct Heumensebaan kans oplossing verkeersfuik
4 januari 2018

Een van de obstakels bij de elektrificatie van de Maaslijn is het viaduct aan de Heumensebaan in Molenhoek. Dit viaduct is te laag voor een bovenleiding en moet dus worden opgehoogd. De gemeente Mook en Middelaar ziet hierin een kans om tegelijkertijd de verkeerssituatie ter plekke te verbeteren.

Slechte doorstroming en onveilig voor fietsers en wandelaars
Automobilisten uit Groesbeek rijden over de Heumensebaan naar de snelweg A73. Voor fietsers is het de kortste route tussen Groesbeek en Molenhoek. Al dat verkeer moet over het viaduct bij Molenhoek. Terwijl er maar ruimte is voor een auto. Aan weerszijden liggen twee loopstroken van slechts een halve meter breed. Te smal en onveilig voor fietsers en wandelaars.

Nieuw viaduct met vrijliggende fietspaden
Het viaduct over de Maaslijn aan de Heumensebaan is ruim op leeftijd en gedateerd. In geval van ophoging van de huidige pijlers zou het viaduct niet meer voldoen aan de bouwtechnische eisen van deze tijd. Het project de Maaslijn heeft dan ook geoordeeld dat het viaduct het beste kan worden vervangen door een geheel nieuw en breder viaduct. De gemeente Mook en Middelaar wil tegelijkertijd een apart deel voor fietsers en voetgangers laten aanbrengen. Ook wil zij dat er aansluitend langs de Heumensebaan vrijliggende fietspaden richting Groesbeek worden aangelegd. 

Meerkosten 270.000 euro
Omdat het project de Maaslijn al zorgt voor het ophogen en vernieuwen van het viaduct, hoeft de gemeente Mook en Middelaar alleen de meerkosten van de fiets- en wandelstrook te betalen. Die meerkosten zijn geraamd op 270.000 euro. Daar bovenop komen dan nog de kosten voor de aanleg van een goede fietsverbinding naar Groesbeek. De gemeente Mook en Middelaar staat positief tegenover de verbetering van de verkeerssituatie. De plannen worden begin 2018 voorgelegd aan de gemeenteraad. Die beoordeelt of de plannen haalbaar zijn. Ook neemt zij dan een besluit over de financiering.

Lees hier meer over het viaduct in Molenhoek.

 Meer nieuws


12 januari 2018

Geen extra middelen voor station in Grubbenvorst

Het Rijk stelt geen extra middelen ter beschikking voor de aanleg van een station in Grubbenvorst.

Lees verder
5 januari 2018

Werkzaamheden ProRail op de Maaslijn

ProRail voert op het spoor regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit. Deze staan los van het project de Maaslijn.

Lees verder
4 januari 2018

Ophoging viaduct Heumensebaan kans oplossing verkeersfuik

Gemeente Mook en Middelaar ziet in ophoging viaduct Heumensebaan kans voor verbetering verkeerssituatie.

Lees verder