Nauwe samenwerking Provincie Limburg en ProRail
19 januari 2017

De elektrificatie van de Maaslijn, de aanleg van extra dubbelspoor en het aanpassen van de overwegen en bogen, dat is een hele onderneming. Niet iets wat je even in een paar maanden doet. Allereerst dient er onderzocht te worden wat de gevolgen zijn voor de omgeving en het landschap. Ook dienen de plannen te worden overlegd met lokale overheden en belangenorganisaties. Om ervoor te zorgen dat dit allemaal zorgvuldig en op tijd gebeurt, is een projectorganisatie ingericht. Hierin werken de provincies Limburg, Gelderland en Noord-Brabant en ProRail samen. De provincie Limburg en ProRail zorgen samen voor de uitvoering. Zij hebben ieder een projectmanager aangesteld.

Namens de provincie Limburg is Gaston Graaf aangesteld als projectmanager. Zijn belangrijkste rol is erop toezien dat alle maatschappelijke belangen in dit project goed tegen elkaar worden afgewogen. Zonder daarbij een tijdige oplevering van de aanpassingen van de Maaslijn in 2020 uit het oog te verliezen. Dat is een hele uitdaging. Gaston Graaf: "Onze eerste mijlpaal is het het Provinciaal Inpassingsplan. In dit plan zetten we goed uiteen welke maatregelen we gaan nemen en hoe we deze in de omgeving inpassen. Met het bijbehorend milieu-effectrapport maken we inzichtelijk welke effecten de aanpassingen van de Maaslijn op de omgeving hebben. De besluitvorming wordt zo transparant en inzichtelijk, ook voor de omgeving." Daarna kan worden gestart met de aanbestedingsprocedure. Naar verwachting gaan dan ergens in 2018 de bouwwerkzaamheden beginnen. Dan zal er hoe dan ook overlast ontstaan. Gaston Graaf is zich daarvan terdege bewust: "Ik heb mijzelf ten doel gesteld om de overlast voor reizigers èn omwonenden tot een minimum te beperken. Hierover maken we straks met vervoerder Arriva, met de aannemer en met gemeenten goede afspraken".

Projectmanager namens de Provincie Limburg is Gaston Graaf. 

Jarno Aalders is projectmanager namens ProRail. Hij legt uit: "In dit project werkt ProRail op een nieuwe manier. Er is namelijk sprake van een 2-hoofdige projectleiding en een samengesteld projectteam waarin medewerkers van de Provincie Limburg en ProRail samenwerken. Voorheen zou ProRail alleen de leiding hebben gehad". Volgens Jarno kan de nieuwe manier van werken alleen slagen als alle teamleden en achterliggende organisaties de ruimte krijgen om dat te doen waar ze goed in zijn. En dat werkt. Jarno: "Nu winnen we heel veel tijd omdat de provincie Limburg de grondverwerving regelt. Wij als ProRail concentreren ons op de spoorse techniekzaken". Deze samenwerking betekent wel dat Jarno regelmatig zijn collega's moet aanmoedigen. Zeker daar waar het traditionele werken tot onvoldoende resultaat leidt. "Maar de uitkomst is bijna altijd hoogwaardigere prestaties. Mijn ambitie is dan ook om de samenwerking tot een succes te maken en dat in een omgeving waar werkplezier centraal staat."

Jarno Aalder is projectmanager namens ProRail.Meer nieuws


11 september 2018

Op 12/13 september na 21.00 uur geen treinen tussen Nijmegen en Cuijk

In verband met Project Vervanging Treinbeveiliging door ProRail wordt de komende tijd aan de Maaslijn gewerkt.

Lees verder
27 augustus 2018

Op 29/30 aug. en 5/6/12/13 sept. geen treinen Nijmegen-Cuijk

De werkzaamheden starten om 21.30u en duren tot einde dienst. Tussen Nijmegen en Cuijk worden bussen ingezet.

Lees verder
13 augustus 2018

Op 15/16/22/23 augustus in de avond geen treinen Maaslijn

Op 15, 16, 22 en 23 augustus rijden er vanaf 20:59 uur, geen treinen op de Maaslijn tussen Venlo en Venray.

Lees verder