Veel waardering voor nieuw ontwerp station Grubbenvorst
11 januari 2017

Op 11 januari 2017 vond in Gemeenschapshuis ’t Haeren een informatieavond plaats over het ontwerp voor het nieuw te bouwen station Grubbenvorst. De avond was bedoeld voor de directe omwonenden en andere belanghebbenden. Die waren erg te spreken over het ontwerp. Ook kreeg de werkgroep die het ontwerp had voorbereid en die voornamelijk uit omwonenden bestaat een dikke pluim voor de manier waarop het ontwerp tot stand is gekomen. Er is rekening gehouden met de wensen van de omwonenden en de kwaliteit van de omgeving wordt niet aangetast.

Gaston Graaf - projectmanager in het project deMaaslijn namens de provincie Limburg - gaf een toelichting op het programma. De avond was een vervolg op de informatiebijeenkomst op 16 juli 2016. Toen was toegezegd dat het ontwerp van het nieuw te bouwen station Grubbenvorst zou worden aangepast omdat er te veel bezwaren van de omwonenden aan kleefden. “Het draagvlak van de buurt staat bij ons hoog in het vaandel, dus zijn we gaan onderzoeken of we nog ergens aanpassingen konden doen", aldus Gaston Graaf. Het nieuwe ontwerp is samen met MTD Landschapsarchitecten opgesteld in overleg met omwonenden, Arriva en reizigersorganisatie Rover. De stuurgroep met de wethouders van de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo en de gedeputeerde van de Provincie Limburg, hebben positief gereageerd. Nu was het de beurt aan een breder publiek om kennis te maken met het aangepaste ontwerp.

Ruud Dubbeld van MTD Landschapsarchitecten presenteerde het nieuwe ontwerp aan de hand van driedimensionale tekeningen en schetsen. Daardoor konden de aanwezigen zich een goed beeld vormen van hoe het er straks uit gaat zien. In het nieuwe plan blijft de fietstunnel door het park lopen maar de tunnel is wel een klein stuk verlegd. Het park krijgt dankzij het nieuwe station een opknapbeurt. "Daarmee verdwijnen er door de komst van het nieuwe station niet alleen dingen, maar er komt ook wat terug" aldus Ruud Dubbeld. In het nieuwe ontwerp is er nog maar één fietsenstalling aan de oostkant ten noorden van de fietstunnel, in plaats van twee fietsenstallingen ten zuiden en ten noorden van de fietstunnel. De fietsenstalling komt verder van de huizen aan de Asterstraat te liggen en groenvoorzieningen zorgen ervoor dat deze beter uit het zicht blijft. Aan de westkant van het station - waar de bushalte, taxistandplaats en P&R zijn gesitueerd - zijn een aantal fraaie groenelementen gespaard gebleven zoals een houtwal en een bosje bomen. 

De reactie van het publiek op de presentatie van het nieuwe ontwerp was eensluidend: het nieuwe station past goed bij de sfeer van het dorp Grubbenvorst. Wethouder Driessen vatte het als volgt samen: "Ik had de plaatjes gezien en vond het al een mooi plan. Maar na deze toelichting en beelden word ik nog enthousiaster.' In de zaal was ook de nieuwe gedeputeerde Openbaar Vervoer van de Provincie Limburg, Hubert Mackus aanwezig. Hij complimenteerde de werkgroep met de uitkomst van de avond. Volgens hem was met het aangepaste ontwerp de rust enigszins weergekeerd in Grubbenvorst. Niet dat iedereen nu blij is met de komst van het nieuwe station, maar het huidige ontwerp maakt het station wel aanvaardbaar. 

Aan het eind van de avond legde Roel Beunen van de gemeente Horst aan de Maas uit hoe het nieuwe station zorgt voor een betere bereikbaarheid van Greenport Venlo en de Brightlands Greenport Campus. Ook gaf Roel Beunen een toelichting op het vervolgproces. Hij begon met een waarschuwing dat er geen 100% garantie gegeven kan worden voor het nieuwe ontwerp omdat de planologische procedure nog doorlopen moet worden. Nu het ontwerp zo goed als definitief is, kan wel worden gestart met het doen van het noodzakelijke planologische onderzoek. Daarna volgt een bestemmingsplan- en aanbestedingsprocedure. Als dit goed verloopt, kunnen de werkzaamheden halverwege 2018 beginnen en stopt de eerste trein op station Grubbenvorst in 2021. Roel Beunen plaatste daarbij de kanttekening dat er tegen de komst van het bestemmingsplan nog bezwaar kan worden ingediend en dat uiteindelijk de gemeenteraad beslist. Beloofd is dat over de voortgang van het proces steeds uitvoerig zal worden gecommuniceerd met de omwonenden. Meer nieuws


28 mei 2019

Op 1 en 2 juni minder treinen tussen Venlo-Blerick

Door werkzaamheden rijden er op 1 en 2 juni 2019 minder treinen tussen Venlo en Blerick. Arriva zet bussen in.

Lees verder
3 april 2019

Doorbraak voor Maaslijn

Goed nieuws: de voorgenomen gedeeltelijke baanverdubbeling en elektrificatie van de Maaslijn gaat van start.

Lees verder
9 oktober 2018

13 en 14 oktober geen treinen tussen Nijmegen en Venray

Op die data werkt ProRail aan het spoor. Daardoor is er geen treinverkeer mogelijk op de Maaslijn.

Lees verder