Graafwerkzaamheden langs Maaslijn in het najaar
22 augustus 2017

Langs de Maaslijn starten in het najaar graafwerkzaamheden in het kader van het Project Vervangen Treinbeveiliging. Dit project van ProRail staat los van het project de Maaslijn. Wel maakt ProRail van de gelegenheid gebruik om tegelijkertijd een nieuwe mantelbuis voor een extra glasvezelverbinding aan te leggen. Dit is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden van het project de Maaslijn. Omwonenden die mogelijk hinder ondervinden van de graafwerkzaamheden, worden hierover geïnformeerd door ProRail. 

Tijdwinst en besparing
Een glasvezelverbinding is nodig om de negen onderstations die langs de Maaslijn komen te liggen met elkaar en met de bovenleiding te laten communiceren. Deze onderstations met een oppervlakte van circa 125m2 zijn onderdeel van de elektrificatie van de Maaslijn. Zij voorzien de bovenleiding van elektriciteit. Om te voorkomen dat voor de aanleg van glasvezel de grond opnieuw open moet, is met ProRail afgesproken dat zij het Project Vervangen Treinbeveiliging combineert met de aanleg van een buis. Dan hoeft er straks alleen nog maar een kabel door de buis te worden getrokken. Dit levert tijdwinst en een fikse geldbesparing op.

Aansluitingen voor negen onderstations
Binnenkort start ook netbeheerder Enexis met het voorbereiden van elektrische aansluitingen voor de negen onderstations. Dat is nodig om de aansluitingen op tijd af te hebben. De werkzaamheden van Enexis leveren geen overlast op voor de omgeving.

Start uitvoering na doorlopen planologische procedures
De aanleg van een glasvezelmantelbuis en de elektrische aansluitingen voor de onderstations zijn voorbereidende werkzaamheden. De uitvoering van het project de Maaslijn start pas als de planologische procedures zijn doorlopen. Wanneer dat is, hangt af van station Grubbenvorst. De aanleg van dit station was onderdeel van het project de Maaslijn. Om financiële redenen is voorgesteld om dit station niet te realiseren. In november nemen Provinciale Staten van Limburg hierover een beslissing. Overigens staat de elektrificatie van de Maaslijn niet ter discussie. De bouw van de onderstations, de aanleg van een bovenleiding en het trekken van de glasvezelkabel zijn onderdeel van de elektrificatie.Meer nieuws


28 mei 2019

Op 1 en 2 juni minder treinen tussen Venlo-Blerick

Door werkzaamheden rijden er op 1 en 2 juni 2019 minder treinen tussen Venlo en Blerick. Arriva zet bussen in.

Lees verder
3 april 2019

Doorbraak voor Maaslijn

Goed nieuws: de voorgenomen gedeeltelijke baanverdubbeling en elektrificatie van de Maaslijn gaat van start.

Lees verder
9 oktober 2018

13 en 14 oktober geen treinen tussen Nijmegen en Venray

Op die data werkt ProRail aan het spoor. Daardoor is er geen treinverkeer mogelijk op de Maaslijn.

Lees verder