Geen extra middelen voor station in Grubbenvorst
12 januari 2018

De begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de Tweede Kamer heeft niet geleid tot extra middelen voor de aanleg van een station in Grubbenvorst. Het Limburgs Parlement was wel bereid om het ontstane tekort van 10,7 miljoen euro deels aan te vullen. Voorwaarde was dat de Tweede Kamer ook met een substantieel bedrag over de brug zou komen. Binnen het project de Maaslijn was afgesproken dat het station in Grubbenvorst alleen dan wordt gerealiseerd als dat past binnen het budget.

Geen meerderheid in de Tweede Kamer
De hoop was gevestigd op een aanpassing van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Die had ertoe moeten leiden dat een substantieel deel van de benodigde 10,7 miljoen euro vanuit het Rijk ter beschikking zou worden gesteld. Eind november bleek dat hiervoor in de Tweede Kamer geen meerderheid was. D66-staatssecretaris Stientje van Veldhoven stelde dat het Rijk al fors bijdraagt aan het Maaslijn-project. "In het dichten van dit extra gat kunnen we helaas niet meegaan", aldus de staatssecretaris. 

Motie aangenomen 
De Tweede Kamer nam wel een motie aan waarin de staatssecretaris wordt verzocht om in overleg te treden met de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. De Kamer wil meer inzicht in de financiële opgave om het station in Grubbenvorst te realiseren. Ook wil zij dat er wordt gezocht naar niet financiële oplossingsrichtingen. Het overleg met de staatssecretaris vindt binnenkort plaats. 

Verbeteren bereikbaarheid Greenport Campus
Station Grubbenvorst Greenport-Venlo is onder andere bedoeld om de bereikbaarheid van de Greenport Campus te verbeteren. Zolang er geen aanvullende Rijksmiddelen zijn voor de realisatie van het station in Grubbenvorst, werkt het project de Maaslijn verder aan de elektrificatie van de Maaslijn en snelheidsverhogende maatregelen. Mogelijk blijkt uit het overleg met de staatssecretaris dat het station in Grubbenvorst wel kan worden aangelegd. Binnen het project de Maaslijn wordt dan onderzocht hoe dit opnieuw kan worden ingepast. 

Intensieve lobby 
Aan het besluit over station Grubbenvorst Greenport-Venlo, is heel wat lobbywerk en overleg voorafgegaan. Het begon met een amendement in de Provinciale Staten van Limburg, een brandbrief naar de fracties in Den Haag en een motie in de Tweede Kamer. De allerlaatste poging was een gesprek nog net voor de Kerst tussen staatssecretaris Van Veldhoven en gedeputeerde Hubert Mackus. Maar ook dat leidde vooralsnog niet tot een oplossing.Meer nieuws


28 mei 2019

Op 1 en 2 juni minder treinen tussen Venlo-Blerick

Door werkzaamheden rijden er op 1 en 2 juni 2019 minder treinen tussen Venlo en Blerick. Arriva zet bussen in.

Lees verder
3 april 2019

Doorbraak voor Maaslijn

Goed nieuws: de voorgenomen gedeeltelijke baanverdubbeling en elektrificatie van de Maaslijn gaat van start.

Lees verder
9 oktober 2018

13 en 14 oktober geen treinen tussen Nijmegen en Venray

Op die data werkt ProRail aan het spoor. Daardoor is er geen treinverkeer mogelijk op de Maaslijn.

Lees verder