Besluit wel of geen station in Grubbenvorst uitgesteld
12 mei 2017

Op 12 mei kwam de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van de Provincie Limburg bij elkaar. De commissie boog zich die dag over het voorstel van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten om station Grubbenvorst Greenport Venlo (GGV) te laten vervallen.

Geen overhaaste beslissing 
De statencommissie concludeerde dat het nog te vroeg is om een besluit te nemen. Eerst wil zij beter hebben onderzocht wat de consequenties zijn van een Maaslijn zonder of met station GGV. In het najaar van 2017 volgt een aangepast voorstel zodat Provinciale Staten van Limburg dan een definitief besluit kunnen nemen.

Goedkopere alternatieven voor opstelporen
Provinciale Staten willen ook dat de kosten voor de elektrificatie van opstelsporen beter in kaart worden gebracht. CDA-gedeputeerde Hubert Mackus van de Provincie Limburg heeft toegezegd dat hij zal kijken naar goedkopere alternatieven. Een daarvan is het gebruik van opstelsporen in Sittard of Heerlen. Daarover zal overleg worden gevoerd met spoorbeheerder ProRail.
 
Bereikbaarheid Greenport Venlo blijft aandachtspunt
De Provincie Limburg was een fervent pleitbezorger van het station in Grubbenvorst ter ontsluiting van Greenport Venlo. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben dan ook toegezegd dat zij onderzoek zullen doen naar een alternatief als station GGV er niet komt.

Gezamenlijk initiatief 
Het project de Maaslijn is een gezamenlijk initiatief van de provincie Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. De provincie Limburg voert namens de andere provincies de regie en draagt de risico's. Daarom ligt het besluit over station GGV bij Provinciale Staten van Limburg.Meer nieuws


12 november 2017

Nog geen definitief besluit over station Grubbenvorst

Provinciale Staten wacht begrotingsbehandeling ministerie van Infrastructuur in Tweede Kamer eind november af.

Lees verder
13 oktober 2017

Werkzaamheden Maaslijn herfstvakantie en 28 en 29 oktober

In deze periode werkt ProRail aan de Maaslijn. De werkzaamheden staan los van het project de Maaslijn.

Lees verder
9 oktober 2017

Limburg vraagt 10,7 mln extra van Rijksoverheid voor project de Maaslijn

De extra gelden zijn nodig om het station in Grubbenvorst alsnog te kunnen realiseren.

Lees verder