Proces
Het is niet zeker of het station Grubbenvorst onderdeel blijft van het project de Maaslijn. Maar als het station er toch komt, dan dient te worden onderzocht wat de gevolgen daarvan zijn voor de omgeving en het landschap. Ook dient de gemeente Horst aan de Maas een bestemmingsplan op te stellen. Het proces loopt parallel aan de procedure PIP/MER van het project de Maaslijn en ziet er als volgt uit: 

  • Kennisgeving: burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas bereiden een bestemmingsplan voor en maken dit bekend in HALLO, het lokale nieuwsblad en op de website van de gemeente Horst aan de Maas.
  • Vaststellen ontwerp bestemmingsplan: burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas stellen het ontwerp bestemmingsplan vast. Naar verwachting vindt dit in juli 2017 plaats.
  • Kennisgeving en ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan. Hierover wordt gecommuniceerd in HALLO, het lokale nieuwsblad en op de website van de gemeente Horst aan de Maas. 
  • Zienswijzen: na publicatie van het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen gedurende een periode van 6 weken reageren (ofwel een zienswijze indienen). 
  • Reactie op zienswijzen: burgemeester en wethouders beantwoorden de zienswijzen. Eventueel wordt het bestemmingsplan aangepast.
  • Vaststelling bestemmingsplan: de gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast en publiceert over het besluit in HALLO, het lokale nieuwsblad en op de website van de gemeente Horst aan de Maas. Naar verwachting wordt eind 2017 het bestemmingsplan vastgesteld.
  • Beroep Raad van State: gedurende 6 weken na de ter inzage legging van het bestemmingsplan kan hiertegen beroep worden aangetekend bij de Raad van State. De Raad van State doet binnen 12 maanden een uitspraak.


Zie ook bericht in Hallo Horst aan de Maaslijn op pagina De Maaslijn in de media