Grubbenvorst
De ontwikkeling van het nieuwe station Grubbenvorst Greenport Venlo (GGV) is onderdeel van het project de Maaslijn. Het is echter niet zeker of dit zo blijft. In het voorjaar van 2017 is namelijk duidelijk geworden dat het project met een financieel tekort kampt. Het Rijk heeft de BTW uitkeringssystematiek gewijzigd en daardoor loopt het project 6,5 miljoen euro mis. Ook is het project geconfronteerd met de noodzaak tot elektrificatie van opstelsporen. Voor dit laatste waren geen middelen gereserveerd.

Om het financiële probleem op te lossen, is voorgesteld om het station in Grubbenvorst te laten vervallen. Dat betekent niet dat het station definitief van de baan is, maar wel als onderdeel van het project de Maaslijn. Provinciale Staten van Limburg nemen hierover in november 2017 een definitief besluit.

Tegelijkertijd met de realisatie van een station in Grubbenvorst zou ook de directe omgeving worden heringericht en zou een goede bus- en wegverbinding komen naar Greenport Venlo. Het nieuwe station zou komen te liggen op de plek van de huidige spoorwegovergang aan de Brandakkersweg.

Zie voor de laatste ontwikkelingen de pagina Nieuws en de pagina Maaslijn in de media