Logo - De Maaslijn

van de toekomst, comfortabel en op tijd

De Maaslijn

Een betere verbinding

De komende jaren wordt gewerkt aan het betrouwbaar en duurzaam maken van de Maaslijn. De provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben besloten om de Maaslijn samen met ProRail te elektrificeren en op delen de sporen te verdubbelen, zodat de dienstregeling betrouwbaarder wordt voor de reizigers.

De gehele Maaslijn wordt voorzien van bovenleiding waardoor er elektrische treinen ingezet kunnen worden. Daarnaast wordt er op vier deeltracés langs het bestaande spoor een extra spoor aangelegd. Dit is goed nieuws voor reizigers, omdat hierdoor de dienstregeling betrouwbaarder wordt. Ook worden op verschillende plaatsen de bochten in het spoor ruimer gemaakt zodat de treinen hun snelheid kunnen behouden en niet meer hoeven af te remmen. Verder worden bij diverse overwegen maatregelen genomen ten behoeve van verbetering van de overwegveiligheid.

Samenwerking

De Maaslijn moet beter en daar werken we samen hard aan. Volgens de planning rijden er eind 2027 elektrische treinen. Door alle maatregelen, zal de trein beter op tijd kunnen rijden en zijn er verschillende perrons aangepast. Dat is goed nieuws voor de duizenden reizigers die dagelijks tussen Nijmegen en Roermond de trein nemen. Elektrische treinen zorgen voor het echte milieuvriendelijke alternatief voor de file.

ProRail heeft van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Provincie Limburg opdracht gekregen om het project te realiseren. ProRail heeft de realisatie van het project gegund aan de aannemer Swietelsky Rail Benelux.

De Provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dragen samen bij aan de financiering van het project.

Inpassingsplannen en MER

Om de verbeteringen aan de Maaslijn mogelijk te maken hebben de Provincies Limburg en Noord Brabant een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld. Een PIP is een ruimtelijk besluit. Het kan worden vergeleken met een bestemmingsplan van de gemeente. In zo’n plan staat welke ruimtelijke ontwikkelingen op een bepaalde locatie wel of niet zijn toegestaan.

Voor de Provincies Noord-Brabant en Limburg is het provinciaal inpassingsplan voor het project Maaslijn(PIP) gelijktijdig vastgesteld. Om de milieueffecten van de aanpassingen goed in beeld te brengen is er tevens een integraal milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER vormt een belangrijke onderbouwing voor het inpassingsplan. De inpassingsplannen zijn eind 2021 door provinciale staten van beide provincies vastgesteld. De Provincie Gelderland hoeft geen PIP vast te stellen, omdat de voorgestelde maatregelen passen in de bestemmingsplannen van de Gelderse gemeenten Nijmegen en Heumen.

Informatie

Algemene informatie over het project vindt u op Maaslijn | ProRail.

Vragen over het ontwerp van het project de Maaslijn kunt u stellen via www.prorail.nl/contact.

Informatie inzake de het ontwerp-inpassingsplan Opwaardering Maaslijn inclusief milieueffectrapport (MER) vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u informatie over reizen met de Maaslijn ga naar Arriva.